Terms of Trade

Trading on plint.eu is only for VAT-registered companies.


Ordering
 1. Shop the products you would like to buy and add them to the shopping-basket 
 2. Add your information and possibly another delivery address 
 3. Chose your payment method 
 4. Confirm our terms of conditions and confirm the purchase 
 5. Make sure all your information is correct; the system will send you an order confirmation via e-mail after you have placed the order. Once the order is shipped, we include an invoice with the goods.


Payment
PLINT A/S only sells by prepayment or by signed SEPA DirectDebit agreemet.
PLINT A/S encrypts all payment information with SSL (Secure Socket Layer) protocol.

Delivery

PLINT A/S sells and delivers all over Europe and North America. We ship your goods with GLS within Europe and DHL to USA and Canada within 3-5 working days.

Right of complaints
We accept only complaints that are resolved immediately after receipt.
Complaints must be sent to: wholesale@plint.dk and include: the delivery invoice number, product article number, damage description and photographic documentation.Goods that are damaged but still have value and can be used, we will refund 50%. Goods that are damaged and have lost or greatly reduced their value, we will replace or refund 100%.
In order not to contribute to unnecessary resource consumption, we recommend that goods credited with 50% are sold at a discount price and goods replaced with 100% are sorted for recycling.
PLINT A/S reserves the right to choose whether replacements are to be settled via a credit code valid for one year or replacement delivery.
PLINT teapot, teamug, and stonewear series are handmade, as to why, small variations in size, glaze and finish will occur and are not a right for complaint.

Right of withdrawal
If you regret your purchase, the products can only be returned following a prior agreement. You must pay the return freight on goods returned.

Data policy
None of the information registered at www.plint.eu will at any time be forwarded, sold or be given available to a third-party. All information is stored in a reassuring way, and will only be available for trusted members of staff at PLINT A/S.
When using electronic payment, we use a secure encrypted method through the web shop system. This is an approved operator by the E-brand. The system is using so called cookies to control the content of the shopping bag. A cookie is a term of a small file which is saved on your Computer.
During a purchase we ask for name, address, telephone number, VAT-number and e-mail. This information is only being used to handle the order.
The information are being transmitted and stored electronic unencrypted, and are saved in 5 years. Furthermore we are registering the IP-address, from where the purchase have been done.

Jurisdiction Court in Odense, Denmark

PLINT A/S

PLINT A/S | Byvejen 5 | 5466 Asperup | Denmark | vat.no. DK25166876

GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

Der Handel auf plint.eu ist ausschließlich für Mehrwertsteuer-registrierte Unternehmen.

Bestellungen

 1. Wählen Sie die Produkten die Sie kaufen wollen aus und legen Sie diese in den Warenkorb
 2. Fügen Sie ihre Anschrift und gegebenenfalls eine zusätzliche Lieferanschrift an
 3. Wählen Sie ihre Zahlungsart
 4. Bestätigen Sie unsere Geschäftsbedingungen und bestätigen Sie den Kauf
 5. Versichern Sie sich, dass alle Ihre Informationen korrekt sind, das System wird Ihnen eine Bestätigung per E-Mail schicken. Wenn wir den Auftrag bearbeiten wir fügen eine Rechnung mit der Ware

Bezahlung
PLINT A/S Verkauft nur gegen Vorauszahlung oder Lastschriftvereinbarung.
PLINT A/S verschlüsselt alle Zahlungsinformationen mit SSL (Secure Socket Layer) Protokol.

Lieferung
PLINT A/S senden Ihre Ware mit DSV oder DHL Transport

Reklamationsrecht
Wir akzeptieren nur Reklamationen, die sofort nach Erhalt der Ware gelöst werden.
Reklamationen sind zu richten an: wholesale@plint.dk und müssen folgende Angaben enthalten: Lieferrechnungsnummer, Produktartikelnummer, Schadensbeschreibung und Fotodokumentation. 50 % des Kaufpreises werden erstattet, wenn die Ware beschädigt, aber noch brauchbar ist. Waren, die beschädigt sind und ihren Wert verloren haben oder stark vermindert sind, werden wir ersetzen oder zu 100% erstatten.
Um nicht zu unnötigem Ressourcenverbrauch beizutragen, empfehlen wir, Waren, die mit 50% gutgeschrieben werden, zu einem reduzierten Preis zu verkaufen und Waren, die mit 100% für das Recycling sortiert.
PLINT A/S behält sich das Recht vor, zu wählen, ob die Ersatzlieferung über einen ein Jahr lang gültigen Gutscheincode oder über eine Ersatzlieferung abgewickelt werden soll.
PLINT Teekannen-, Teamug- und Stonewear-Serien sind handgefertigt, weshalb kleine Abweichungen in Größe, Glasur und Finish auftreten können und kein Recht auf Reklamation sind.


Übersetzt mit www.DeepL.com/Translator (kostenlose Version)
Rückgaberecht

Wenn Sie Ihren Kauf bereuen ist die Rückgabe nur mit vorheriger Vereinbarung möglich. Sie müssen die Rückholfracht zahlen.

Data Policy
Die registrierten Daten auf plint.eu werden zu keiner Zeit verkauft, abrufbar gemacht noch an Dritte weitergegeben. Alle Informationen sind auf eine beruhigende Art und Weise gespeichert, ausschließlich vertrauenswürdige Mitarbeiter der Firma PLINT A/S haben auf diese zugriff. Bei elektronischer Zahlung nutzen wir eine sichere, verschlüsselte Methode über das Internetkauf System. Dies ist ein durch E-Brand geprüfter Betreiber. Das System benutzt sogenannte Cookies um den Inhalt des Warenkorbs zu überprüfen. Cookies sind eine Art Datei die auf Ihrem Computer gespeichert werden. Während des Kaufs fragen wir nach Ihrem Namen, Adresse, Telefonnummer, Idt.-Nummer und Ihrer E-Mail Adresse. Diese Informationen sind ausschließlich für den Vorgang bestimmt. Die Daten werden elektronisch und unverschlüsselt für 5 Jahre gespeichert. Darüberhinaus, speichern wir Ihre IP-Adresse und den Ort von dem der Kauf abgeschlossen wurde.

Gerichtsstand
Gericht im Odense, Dänemark

Ihr
PLINT A/S

PLINT A/S | Byvejen 5 | 5466 Asperup | Dänemark | vat.no. DK25166876

HANDELSBETINGELSER

E-handel på plint.eu er kun for momsregistrerede virksomheder.

Bestilling

 1. Find de varer I ønsker og læg dem i indkøbskurven
 2. Indtast jeres oplysninger samt eventuel anden leveringsadresse
 3. Vælg betalingsmåde
 4. Godkend vores forretningsbetingelser og godkend købet
 5. Tjek at alle oplysninger er korrekte, systemet sender en ordrebekræftelse på e-mail
 6. Når bestillingen er ekspederet, vedlægger vi en faktura sammen med varerne.

Betaling
PLINT A/S sælger kun mod forudbetaling eller kortbetaling, ved ordreafgivelse.

PLINT A/S krypterer alle kortoplysninger med SSL (Secure Socket Layer) protokol.

Levering
PLINT A/S sender dine varer med DSV eller DHL.

Reklamationsret
Vi accepterer kun klager, der løses umiddelbart efter modtagelsen.
Reklamationer skal sendes til: wholesale@plint.dk og skal indeholde: leveringsfakturaens nummer, produktets artikelnummer, skadesbeskrivelse og fotodokumentation.Varer, der er beskadiget, men stadig har værdi og kan bruges, refunderer vi 50 %. Varer, der er beskadiget og har mistet eller stærkt reduceret deres værdi, erstatter vi eller refunderer 100 %.
For ikke at bidrage til unødigt ressourceforbrug anbefaler vi, at varer, der krediteres med 50 %, sælges til en nedsat pris, og at varer, der erstattes med 100 %, sorteres til genbrug.
PLINT A/S forbeholder sig retten til at vælge, om erstatninger skal udlignes via en kreditkode med et års gyldighed eller erstatningslevering.
PLINT tekande, tekopper og stentøjsserier er håndlavede, hvorfor små variationer i størrelse, glasur og finish vil forekomme og er ikke reklamationsret.

Fortrydelsesret
Hvis I fortryder købet kan varen kun returneres efter forudgående aftale. Du skal selv betale returfragten for varer der returneres.

Datapolitik
Ingen oplysninger der registreres på plint.eu bliver på noget tidspunkt overdraget, solgt eller gjort tilgængelige for tredjemand. Alle informationer opbevares på betryggende vis, og er kun tilgængelige for betroede medarbejdere hos PLINT A/S. I forbindelse med elektronisk betaling bruges en sikker krypteret metode gennem Webshopsystemet. Det er en godkendt udbyder med godkendelse fra E-mærket. Shopsystemet anvender såkaldte cookies til styring af indholdet i indkøbsvognen. En cookie er blot betegnelsen for en fil, som gemmes på din egen PC. Under et køb udbeder vi os navn, adresse, telefonnummer, CVR.nummer og e-mail. Disse informationer bruges udelukkende til behandling af ordren. Informationerne transmitteres og lagres elektronisk på ukrypteret form, og gemmes i 5 år. Desuden registrerer vi IP-adressen, hvorfra køb foretages

Værneting
Retten i Odense, Danmark

Kærligst
PLINT A/S

PLINT A/S | Byvejen 5 | 5466 Asperup | Denmark | DK25166876